top of page

Vite

Om Leverantören inte rapporterar i enlighet med punkt 3, medverkar till uppföljning i enlighet med punkt 4 eller hanterar avvikelser enligt upprättad åtgärdsplan har [den upphandlande organisationen] rätt till vite från Leverantören. Vite utgår med [___ SEK, exklusive mervärdesskatt] per påbörjad vecka grunden består. Vitet kan högst utgå under [___ veckor]. Grund för vite föreligger inte om omständigheterna beror på att en leverantör vägrar att möjliggöra spårbarhet i leveranskedjan eller medverka i en revision.

Vägledning kommer. 

bottom of page