top of page

Spårbarhet i leveranskedjan

Leverantören ska inom [fyra (4)] veckor från [den upphandlande organisationens] begäran skriftligen redogöra för vilka leverantörer Leverantören använder för att fullgöra kontraktet. Detta inkluderar de juridiska namnen och fysiska adresserna för:

  • sluttillverkningsanläggningar för [produkten/produkterna/sortimentet]

  • [tillverkningsanläggningar ett (1) led bortom] sluttillverkning av [produkten/produkterna/sortimentet]

  • [tillverkningsanläggningar för [komponenten/komponenterna] i [produkten/produkterna/sortimentet]

  • [smältverk/raffinaderier för tenn, volfram, tantal och guld (3TG), kobolt och glimmer] i [produkten/produkterna/sortimentet]

  • [utvinningsanläggningar för [råvaran] till [produkten/produkterna/ sortimentet]

Vägledning kommer. 

bottom of page