top of page

Processkrav 5: Följa upp åtgärderna för att förhindra och begränsa negativ påverkan

2.5 Leverantören ska regelbundet följa upp åtgärderna för att förhindra och begränsa faktisk och potentiell negativ påverkan genom att:

  1. följa upp upprättade åtgärdsplaner och hantera avvikelser;

  2. samråda med rättighetshavare som berörs av den egna verksamheten, eller deras representanter, samt i den mån det går med rättighetshavare i leveranskedjorna för betydande leverantörer, eller deras representanter;

  3. särskilt uppmärksamma negativ påverkan på individer från grupper och befolkningar som har en ökad risk för sårbarhet eller marginalisering samt negativ påverkan på miljö- och människorättsförsvarare;

  4. ha ett särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats.

Vägledning kommer. 

bottom of page