top of page

Processkrav 1: Integrera åtagandena i policyer och ledningssystem

2.1 Leverantören ska integrera åtagandena i policyer och ledningssystem genom att:

  1. säkerställa att relevanta policyer, fastställda på högsta ledningsnivå, antas eller revideras så att de överensstämmer med åtagandena;

  2. offentliggöra policyerna;

  3. säkerställa att styrelsen tar hänsyn till åtagandena när den fattar beslut;

  4. utse ansvarig person i ledningsfunktion för säkerställande av åtagandenas efterlevnad;

  5. tilldela ansvar för implementeringen av policyerna till anställda vars beslut mest sannolikt ökar eller minskar riskerna för negativ påverkan;

  6. kommunicera policyerna till berörda rättighetshavare i den egna verksamheten.

Vägledning kommer. 

bottom of page