top of page
Cotton field worker in cotton field

Om oss

Den här webbplatsen drivs av Regionernas kansli för hållbar upphandling i samarbete med Adda InköpscentralSedan 2010 samarbetar Sveriges regioner nationellt med hållbar upphandling, inklusive genom en gemensam uppförandekod och uppföljning. Adda Inköpscentral upphandlar ramavtal åt kommuner, regioner och deras bolag. Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda Inköpscentral har sedan 2015 samarbetat vad gäller både kravställning och uppföljning av hållbarhetskrav. Tillsammans samverkar vi även med våra motparter i Norden, andra inköpscentraler i EU och Europakommissionen. 

Syftet med webbplatsen är i dagsläget att presentera utkastet på kontraktsvillkoren om tillbörlig aktsamhet för hållbarhet samt tillhandahålla stöd till upphandlare och leverantörer. 

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

bottom of page