top of page
World map

Landrisker

Landriskerna bygger på Worldwide Governance Indicators, Global Rights Index*, Environmental Performance Index och Corruption Perception Index. Sammanställningen täcker således mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik. Värdena uppdateras regelbundet under året när nya indexsiffror släpps. Många leverantörer använder amfori BSCI:s Countries Risk Classification, som motsvarar Worldwide Governance Indicators. 

Landriskerna uppdaterades den 28 juni 2022. 

Länder med mycket låg risk: totalt värde 321-400

Lågriskländer: totalt värde 241-320

Riskländer: totalt värde 161-240

Högriskländer: totalt värde 81-160

Länder med mycket hög risk: totalt värde 0-80

* Global Rights Index skala är 1 till 5+ men är konverterad till 1 = 90, 2 = 70, 3 = 50, 4 = 30, 5 = 10 och 5+ = 5. 

bottom of page