top of page

Uppföljning

Leverantören ska delta i och samarbeta med [den upphandlande organisationen] vid uppföljning av åtagandena och säkerställandet av efterlevnad. Uppföljning kan komma att genomföras genom olika metoder såsom egenrapportering, spårbarhet i leveranskedjan, revision och dialog.

Vägledning kommer. 

bottom of page