top of page
Laptop, desktop, hands on keyboard, smartphone

Källor

På den här sidan har vi samlat källor som du kan använda i arbetet med tillbörlig aktsamhet. En del har vi länkat till i vägledningen men vi har också lagt till fler. Vi har i vissa fall grupperat källorna utifrån källtyp och i andra fall delat upp dem utifrån sakfrågor. 

Riktlinjer och stöd

Mänskliga rättigheter

Arbetares rättigheter

Miljön

Affärsetik

Särskilt sårbara grupper

Globala fackförbund

Internationella instrument

Mänskliga rättigheter

Arbetares rättigheter

ILO:s kärnkonventioner

 

Övriga relevanta ILO-konventioner

ILO:s rekommendationer med anknytning till konventionerna ovan

Miljön

Affärsetik

 

Agenda 2030

bottom of page