top of page
Container yard

Upphandlingsmyndighetens, Adda Inköpscentrals och Sveriges regionernas nya villkor för tillbörlig aktsamhet för hållbarhet kommer att lanseras i december 2022 eller januari 2023.

Till villkoret kommer det komma ett webbstöd riktat mot både upphandlande organisationer och leverantörer till offentlig sektor. 

Prenumerera på Upphandlingsmyndighetens nyhetsbrev för att få information när detta sker. 

bottom of page