top of page

Egenrapportering

Leverantören ska inom [fyra (4)] veckor från [den upphandlande organisationens] begäran skriftligen redogöra för hur den säkerställer efterlevnad av åtagandena, i enlighet med [bilaga: formulär för egenrapportering/[den upphandlande organisationens] instruktioner].

Vägledning kommer. 

bottom of page