top of page

Dialog

Leverantören ska inom [två (2)] veckor från [den upphandlande organisationens] begäran delta i dialog om hur Leverantören efterlever åtagandena.

Vägledning kommer. 

bottom of page