top of page
Globala målen karta

De globala målen

Genom att ställa krav på tillbörlig aktsamhet bidrar du till de globala målen på ett flertal sätt. På en övergripande nivå bidrar du till mål 17 som syftar till att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Klicka på ikonerna för att få information om de delmål du bidrar till. 

Mänskliga rättigheter

SDG 16

Mänskliga rättigheter

Arbetares rättigheter

Rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar

SDG 8

Inget skuldslaveri, tvångsarbete eller människohandel

SDG 8

Inget barnarbete

SDG 4
SDG 8

Ingen diskriminering, våld eller trakasserier

SDG 5
SDG 8
SDG 10

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

SDG 3
SDG 8

Särskilt skydd för unga arbetare

SDG 8

Skälig ersättning

SDG 1
SDG 8

Anständiga arbetstider

SDG 8

Inga otrygga anställning

SDG 8

Miljön

Klimatpåverkan

SDG 7
SDG 9
SDG 13

Miljörättigheter

SDG 1
SDG 2
SDG 3
SDG 5
SDG 6
SDG 10
SDG 11
SDG 14
SDG 15
SDG 16

Miljöpåverkan

SDG 3
SDG 6
SDG 12
SDG 14
SDG 15

Affärsetik

Korruption

SDG 16

Skatter

SDG 17

Konkurrensbegränsande beteende

SDG 8

Informationssäkerhet

SDG 16

Upplysningar

SDG 12
bottom of page