top of page

Avropsstopp

[Vid ramavtal]: Om Leverantören inte rapporterar i enlighet med punkt 3, medverkar till uppföljning i enlighet med punkt 4 eller hanterar avvikelser enligt upprättad åtgärdsplan har [den upphandlande organisationen] rätt att undanta Leverantören från avrop så länge grunden består. Detsamma gäller under den tid [den upphandlande organisationen] utreder en potentiell grund för avropsstopp. Under den tid avropsstoppet består har [den upphandlande organisationen] rätt att avropa från annan ramavtalsleverantör eller, om sådan inte finns, upphandla ramavtalsföremålet från annan leverantör. Grund för avropsstopp föreligger inte om omständigheterna beror på att en leverantör vägrar att möjliggöra spårbarhet i leveranskedjan eller medverka i en revision.

Vägledning kommer. 

bottom of page